Подари ваучер

         
 
 Ако сте се уморили да подарявате едни и същи подаръци всеки път, ако нямате идея с какво да зарадвате хората, на които държите или пък искате да изненадате ваш близък, роднина или приятел, то тогава ние от туристическа агенция GPTravelBG искаме да Ви предложим нещо различно. Нашият екип има удоволствито да ви представи един различен  и оригинален подарък за любимите Ви хора. Вече можете да изберете между два вида ваучери, които нашата агенция предлага :

 Ваучер  за конкретна туристическа услуга

  • За закупуване на ваучер за конкретна туристическа услуга е необходимо да бъде направен избор на вида услуга, направление и период на пътуване както и да бъдат предоставени съответните данни на пътуващите.                                                                                                            
  • Ваучерът е валиден за срок от една година от датата на издаването му. В случай, че ваучерът не бъде използван в този срок, сумата заплатена за него не подлежи на възстановяване.
  • Този ваучер е личен и поименен, и не подлежи на преотстъпване.
         

Ваучер на определена стойност

  • За закупуване на ваучер на определена стойност е необходимо да бъде посочена и заплатена конкретната сума.  
  • Ваучерът е личен и поименен, и не може да бъде преотстъпван.
  • Валидността на ваучера е за срок от една година от датата на неговото издаване.  
  • За използването на ваучера трябва да бъде избрана конкретна туристическа услуга или услуги. При избор на една или няколко услуги с по-малка стойност от тази на ваучера, остатъкът не се възстановява. При избор на една или няколко услуги с по-голяма стойност от тази на ваучера, разликата се доплаща от клиента.                                                                                   
  • Ваучерът не може да бъде заменен с неговата парична равностойност, не подлежи на връщане и не се преиздава.

         
AppStore QR
GooglePlay QR